Účtovníctvo online

Online účtovníctvo

Moderná forma vedenia účtovníctva bez inštalácie účtovného programu

Bežný spôsob vedenia účtovníctva predpokladá, že máte vo svojom počítači nainštalovaný účtovný program.

Pri spracovaní formou online účtovníctva nikdy žiadny účtovný program neinštalujete. Podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, fakturáciu, mzdy aj personalistiku dokážete spracovať bez nutnosti inštalovania akéhokoľvek programu.

Celú účtovnú agendu máte k dispozícii kedykoľvek a odkiaľkoľvek prostredníctvom internetu. Môžete používať počítač, tablet aj smartfón.

Online účtovníctvo

Ako funguje online účtovníctvo

Na spracovanie účtovníctva online vám bude stačiť internetový prehliadač

Akýkoľvek účtovný program sa môže tváriť ako online účtovníctvo.

Remote desktop

Remote desktop alebo po slovensky vzdialené prihlasovanie je spôsob ako je možné spracovávať účtovníctvo online v bežnom účtovnom programe ako napríklad Kros, Money, Pohoda, MRP a iné. Avšak nie je to plnohodnotné online účtovníctvo.

Funguje je to tak, že cez svoj počítač si otvoríte iný počítač, kde je účtovný program nainštalovaný. Takto vám dodávateľ dokáže sprístupniť v zásade akýkoľvek program, nielen účtovníctvo, avšak má to viacero obmedzení.

Nevýhody

Prvým obmedzením je, že je to pomerne náročné na výkon, takže takýmto spôsob môže s programom pracovať maximálne 15 až 20 používateľov súčasne.

Druhou komplikáciou je fakt, že takéto riešenie je drahšie ako používanie účtovného programu, ktorý máte nainštalovaný vo svojom počítači.

Skutočné online účtovníctvo

Nefalšované online účtovníctvo využíva plnohodnotne potenciál internetu. Online účtovný program používate rovnako ako iné webové stránky, podobne ako Google, či Facebook.

Online účtovníctvo je úplne nový typ programu, ktorý bol vytvorený na nových základoch a nie je možné ho vytvoriť iba akýmsi upravením klasického účtovného programu.

Výhody

Pravá internetová aplikácia, ktorou online účtovníctvo je, dokáže súčasne obslúžiť stovky používateľov.

Takéto široké zdieľanie výpočtového výkonu umožňuje radikálne znížiť nároky na prevádzku, čoho výsledkom je nižšia cena účtovného programu.

Výhody

Účtovný program, ktorý nevyžaduje počítačového odborníka

Zdieľanie účtovníctva

S programom môže pracovať súčasne neobmedzený počet používateľov, ktorým je možné priradiť rôzne kompetencia a nastaviť rôznu úroveň oprávnení.

Ste účtovníčka a otravuje vás neustále prepisovanie faktúr do účtovníctva? Dohodnite sa s podnikateľom, nech ich vystavuje priamo v online účtovnom programe. Všetky takto vystavené faktúry ihneď v účtovníctve uvidíte a môžete vykonať ich korektné zaúčtovanie.

Zastupiteľnosť

Odišla alebo vám ochorela mzdárka, či účtovníčka? Okamžite ju môže zastúpiť niekto iný. Nemusíte z jej počítača prenášať nikde žiadne dáta. Stačí nastaviť iba prístup pre nového používateľa.

Vždy funkčné a aktuálne

Už nepotrebujete pomoc počítačového profesionála, kamaráta, či známeho.

Nič nesťahujete, neinštalujete ani neaktualizujete. Online účtovný program je vždy a všade aktuálny.

Vždy používate najnovšiu verziu so zapracovanou aktuálnou legislatívou.

Vždy a všade dostupné

Môžete používať počítač, tablet aj smartfón, Windows, Mac, či Linux.

Online Online účtovníctvo máte dostupné, či ste v kancelárii, doma, na ceste alebo u svojho klienta, ktorému vediete účtovníctvo.

Bezpečnosť

Kvalitný online účtovný program je bezpečný ako internetové bankovníctvo

Vaše dáta už neohrozí pokazený alebo ukradnutý počítač, požiar, či iné živelné pohromy.

Kombinácia moderného dátového centra a kvalitného účtovného programu vytvárajú synergiu v podobe bezpečného spracovania miezd a účtovníctva.

Moderný online účtovný program je bezpečnejší ako klasické účtovníctvo, ktoré máte nainštalované vo svojom počítači.

Viac o technológiách, certifikátoch a ďalších bezpečnostných prvkoch, ktoré tvoria bezpečné účtovníctvo sa dozviete na špecializovanej stránke Bezpečné účtovníctvo.

Bezpečné účtovníctvo

Cena

Online účtovníctvo vám pomôže ušetriť

Cenu účtovného programu netvorí iba licencia a systémová podpora.

Licencia je povolenie na používanie klasického účtovného programu v určitom rozsahu. Zaplatíte ju na začiatku a za licenčný poplatok získate inštalačné CD, z ktorého program nainštalujete.

Licencia môže definovať maximálny počet používateľov, maximálny počet účtovných zápisov a podobne. Ak potrebujete spracovať údajov viac ako povoľuje vaša zakúpená licencia, musíte kúpiť ďalšiu licenciu a program tak rozšíriť.

Systémová podpora je poplatok približne na úrovni 20% z ceny licencie. Pokiaľ máte poplatok za systémovú podporu uhradený, potom máte prístup k aktualizáciám programu, čo je veľmi dôležité, a zároveň môžete volať na linku podpory, kde vám poradia v prípade potreby s používaním programu.

Ďalšie náklady, ktoré je potrebné brať do úvahy, sú práce spojené s údržbou dát a programu, ktoré vykonávate sami alebo si ich objednávate a platíte.

Sú to hlavne práce spojené s archiváciou dát a inštalovaním nových verzií programu, nákup médií na archiváciu dát a iné.

Obstarávacie náklady na online účtovníctvo môžu byť nulové.

Napríklad online účtovníctvo Humanet môžete začať používať bez nákupu akýchkoľvek licencií. Celý online ekonomický systém používate iba za cenu systémovej podpory.

Vedľajšie náklady spojené s inštaláciami nových verzií a archiváciou dát sú pri online účtovníctve nulové, keďže tieto činnosti už vôbec nevykonávate.

Cena online účtovníctva

Keď spracujete údajov menej, cena vám ihneď klesne.

Flexibilný cenník online ekonomického systému Humanet zaisťuje, že cena za jeho používanie závisí výlučne od rozsahu spracovaných dát.

Keď spracujete údajov menej cena vám okamžite automaticky klesne. Keď spracujete dát viac, cena sa zvýši v závislosti od rozsahu nárastu dát.

Už nikdy nemusíte dokupovať žiadne licencie a ani žiadať o zníženie poplatku za systémovú podporu pri zmenenom rozsahu spracovania.

Chcem online účtovníctvo

Získajte online účtovný program alebo účtovníka, ktorý v ňom účtuje

Online účtovný a mzdový program

Fakturovať, účtovať, či spracovávať mzdy online môžete začať okamžite a bezplatne v online ekonomickom systéme Humanete.

Bezplatne sa zaregistrujte na stránkach online ekonomického a informačného systému Humanet. Po bezplatnej registrácii získate online mzdový a účtovný program pre neobmedzený počet firiem a používateľov.

Online účtovníci

Účtovníkov, ktorí používajú online účtovníctvo nájdete na špecializovanej stránke Účtovníci online.

Vyberte si toho pravého z vášho regiónu.